HAI
elements
elements
elements
Đơn vị tổ chức

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (Sở KH&CN)

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố.

 

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh

Sở thông tin vào truyền thông TP.HCM được thành lập theo quyết định số 49/2008/QĐ-UBND của chủ tịch UBNDTP ký ngày 13/6/2008. Sở thông tin và truyền thông chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác cuẩ UBNDTP, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cấp trên

 

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM).

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Viet Nam National University, Ho Chi Minh City) là một trong hai hệ thống đại học quốc gia của Việt Nam, được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, được đánh giá là một trong 750 trường/nhóm trường đại học tốt nhất thế giới của Việt Nam.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo ngang bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu chỉ đạo trực tiếp từ Thủ tướng Chính phủ đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học-công nghệ, đa ngành có chất lượng cao, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam.

 

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC)

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC – National Agency for Technology Entrepreneurship and Commercialization Development), là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ với nhiệm vụ phát triển thị trường công nghệ, hỗ trợ hình thành, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Được thành lập vào ngày 8/6/2011, cho đến nay, NATEC đã hỗ trợ và tổ chức nhiều sự kiện, đề án nhằm thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Vừa qua, NATEC đã phối hợp với Văn phòng Đề án 844 – Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” hỗ trợ quảng bá và giới thiệu các startup tiêu biểu tham gia các diễn đàn kết nối với kiều bào, tri thức quốc tế; kết nối quốc tế qua các vườn ươm, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, đại sứ quán.