HAI
elements
elements
elements
Giải thưởng

03 giải xuất sắc trị giá 100.000.000 đồng/giải

 

05 giải khuyến khích trị giá 50.000.000 đồng/giải.

 

TOP 20 sẽ nhận được gói ươm tạo với kinh phí hỗ trợ ươm tạo tối đa 200.000.0000 đồng/dự án trong thời gian không quá 04 tháng.