elements
elements
elements
Hội đồng giảm khảo bán kết
Ông Nguyễn Kỳ Phùng
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên
Đang cập nhật
Ông Thoại Nam
Viện trưởng Viện Công nghệ Tiên tiến, ĐH Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Đang cập nhật  

Ông Nguyễn Việt Đức
Tổng Giám đốc Innovation Capital Management

Đang cập nhật

Ông Lưu Danh Anh Vũ
Giám đốc Phát triển Đối tác AWS

Đang cập nhật

Ông Đinh Anh Khoa
Trưởng phòng Đổi mới Sáng tạo Bosch Vietnam

Đang cập nhật