elements
elements
elements
Hội đồng giảm khảo sơ tuyển
Ông Nguyễn Kỳ Phùng
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Đang cập nhật  

Ông Thoại Nam
Viện trưởng Viện Công nghệ Tiên tiến, ĐH Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Đang cập nhật  

Ông Trần Minh Triết
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM

Đang cập nhật  

Ông Nguyễn Ngọc Tú
CEO Việt AI

Đang cập nhật  

Ông Lê Thành Nguyên
Giám đốc Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC)

Đang cập nhật  

Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC)

Đang cập nhật