elements
elements
elements
Hội đồng ban tổ chức
Ông Nguyễn Việt Dũng
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Trưởng Ban
Đang cập nhật
Ông Nguyễn Kỳ Phùng
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên
Đang cập nhật
Ông Phạm Hồng Quất
Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Thành viên
Đang cập nhật
Ông Lê Quốc Cường
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên

Đang cập nhật

Ông Trần Minh Triết
Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM - Thành viên

Đang cập nhật

Ông Lê Minh Phương
Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Thành viên

Đang cập nhật

Ông Hà Thân
Phó Chủ tịch Hội tin học Thành phố - Thành viên

Đang cập nhật