HAI
elements
elements
elements
Thể lệ cuộc thi

Đối tượng dự thi

 

Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức có dự án đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, kinh doanh, giao thông, tài chính, ý tế, giáo dục, nông nghiệp,… và phục vụ cộng đồng xã hội.

 

Điều kiện dự thi

 

Các dự án tham gia cuộc thi phải đáp ứng các điều kiện sau:

 

 • Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện sản phẩm;
 • Thí sinh phải cam kết tham gia đầy đủ các hoạt động hỗ trợ của cuộc thi;
 • Dự án đăng ký tham gia không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin trong hồ sơ dự thi (nếu có).

 

Quyền lợi của các dự án tham dự cuộc thi

 

 • Các dự án sẽ được tham gia khóa huấn luyện giúp hoàn thiện dự án và kỹ năng trình bày trước hội đồng tuyển chọn;
 • Các dự án được tham gia Chương trình ươm tạo với kinh phí hỗ trợ ươm tạo tối đa 200.000.0000 đồng/dự án trong thời gian không quá 03 tháng;
 • Tại vòng Chung kết sẽ trao 03 giải xuất sắc trị giá 100.000.000 đồng/giải và 05 giải khuyến khích trị giá 50.000.000 đồng/giải;
 • Các dự án vào vòng Chung kết được trình bày trước các nhà đầu tư và có cơ hội nhận được các gói đầu tư cho giai đoạn tiếp theo.

 

Thủ tục đăng ký dự thi

 

Thí sinh điền đầy đủ thông tin tại đường dẫn sau: hai.doimoisangtao.vn

 

 • Thời hạn nộp hồ sơ: đến 24 giờ 00 ngày 31/7/2020.
 • Vòng sơ tuyển: Tháng 8
 • Vòng Bán kết: Tháng 8 – 11
 • Vòng chung kết và trao giải: tháng 11/2020

 

*Ghi chú: Một thí sinh/Nhóm thí sinh/Doanh nghiệp khởi nghiệp có thể đăng ký nhiều dự án/ý tưởng khởi nghiệp